Afmelden als lid van DLTC Gerner

AFMELDEN als LID                  

De vereniging vindt het altijd jammer als leden hun lidmaatschap wensen te beeindigen en (mogelijk) stoppen met de tennissport. Uiteraard respecteren wij zulke beslissingen en verwerken wij die in onze ledenadministratie.

Om een lidmaatschap van DLTC Gerner te beëindigen zijn in de statuten en reglementen van de vereniging enkele regels vastgesteld die door het bestuur worden nageleefd:

a. Beëindiging van een lidmaatschap kan alleen plaatsvinden via een schriftelijke opzegging (bv. via email) aan de ledenadministratie ([email protected]

b. Senior-leden (vanaf 17 jaar) kunnen hun lidmaatschap jaarlijks aan het eind van het kalenderjaar (31 dec.) opzeggen, telkens met een opzegtermijn van 1 maand.

c. Junior-leden (tot 17 jaar) kunnen hun lidmaatschap 2x per kalenderjaar opzeggen, nl. per 1 juli en per 31 dec. van elk kalenderjaar, eveneens met een opzegtermijn van 1 maand.

De opzegging van het lidmaatschap wordt door de ledenadministratie verwerkt en het betreffende lid (of event. ouders) ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging per email. In deze bevestigingsmail wordt de definitieve einddatum weergegeven.

Beëindiging van het lidmaatschap betekent ook het einde van het gebruik van de KNLTB Clubapp en overige dienstverleningen!

In bijzondere gevallen (van ernstige ziekte of anderzins) kan alleen het bestuur tot een ander besluit komen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 529 432 615

DLTC Gerner

Haersolteweg 16
7722 SE Dalfsen

KVK-nummer

5057369