Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid van DLTC Gerner bestaat uit de 5 B’s. Het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid doen we samen!

Binnenhalen:
We vragen mensen persoonlijk en gericht of ze een taak binnen DLTC willen uitvoeren. We zorgen ervoor dat iedereen een taak kan doen die bij hem of haar past.

Begeleiden:
We zorgen ervoor dat iedere vrijwilliger begeleid wordt door een begeleider/ aanspreekpunt. We zorgen voor een goede overdracht als mensen aan een nieuwe taak beginnen.

Belonen:
We waarderen de inbreng van iedere vrijwilliger en laten dit ook merken. We geven aandacht aan onze vrijwilligers in voor- en in tegenspoed, bijv. door een compliment te geven of een presentje te regelen.

Behouden:
We hebben regelmatig een gesprekje met onze vrijwilligers om te vragen hoe het met ze gaat. We vragen ze of het lukt met het uitvoeren van de taak en of ze er plezier in hebben.

Bedanken:
Als iemand stopt met een taak, dan weten we waarom dat is. We bedanken onze vrijwilligers voor wat ze gedaan hebben en bekijken samen of ze misschien een andere taak binnen DLTC willen doen.

Meer weten?

Vraag het bestuur!

Email: [email protected]  

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 529 432 615

DLTC Gerner

Haersolteweg 16
7722 SE Dalfsen

KVK-nummer

5057369